Terug naar het overzicht


Met dit project maken de kinderen kennis met Muis (Lucy Cousins), de straat waar ze woont en de vriendjes die ze heeft. Elke week staat 1 verhaal en 1 locatie centraal. Het doel van het project is het uitbreiden van de woordenschat, het zich kunnen identificeren met een verhaalfiguur en het leren herkennen van dit verhaalfiguur in andere verhalen. De activiteiten van het project richten zich op het naspelen van de verhalen van Muis. Met grote blow-ups. Pop van muis.

Groep
Peuters
Soort
Rode Draad
Thema
voorlezen woordenschat buurt feest bibliotheek winkel

Project Bestellen